top of page
Sök
  • Skribentens bildSara Lindvall Fors

En hyllning till skogen

Skogen täcker en tredjedel av jordens landområden och i världen finns det ca 45 000 olika träslag. Finland är till 85 procent täckt av skog och här växer ca 30 arter. Skogen inspirerar oss och bjuder på rekreation. Samtidigt producerar skogen världens mångsidigaste och enda förnybara råmaterial. 

Trä är mitt favoritmaterial. 

Redan från barndomen minns jag den varma doften av trä och lack som slog emot när man öppnade dörren till pappas jobb i snickeriet. Under studietiden bodde jag nästan i träverkstaden och i mitt första jobb som inredningskonstruktör inom båtindustrin fick jag dagligen se skickliga snickare hantera materialet och skapa fantastiska inredningar till lyxbåtar. 

Som egen företagare har jag också fått vara med och förverkliga projekt där personer varsamt renoverat gamla hus med massor av trädetaljer och knarrande trägolv. Miljöer som känns omfamnande och nästan heliga att stiga in i. Även nybyggda hus där man prioriterat trä känns personligare och mer levande än i hus av betong och material av plast. 


Av Finlands 30 trädslag är fyra barrträd (tall, gran, en och idegran*) och resten är lövträd. Bland lövträden är björken vanligast. Björken sägs härstamma ända från istiden och är också Finlands nationalträd. Rönn, asp och al är exempel på andra vanliga lövträd. Ädla lövträd** som växer i Finland är t.ex. lönn, ask och ek.


Gran och furu är de vanligaste träslagen när det gäller bygg- och konstruktionsvirke. Inomhus används det till vägg- och takpaneler med olika profiler. I bastun används utöver barrträden också klibbal eller värmebehandlad asp. Hårda träslag som björk, ask och ek används vanligen till möbler, inredningssnickerier och golv. 
*endast på Åland

** ädla lövträd, planterade träd som är ekonomiskt mer värdefulla och också har högre krav på växtplats

15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page